Generalforsamling i MGU 2014


Ordinær generalforsamling i MGU onsdag d. 26. marts 2014

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere

    Per Knudsen foreslås og er valgt til dirigent.
    Peter Frøjk er valgt som stemmetæller

2. Formandens beretning
    Formandens beretning kan læses på hjemmesiden.
     Beretningen er godkendt.

3. Mulighed for uddybelse af underafdelingernes beretninger
Underafdelingernes beretninger kan læses på
www.MGU.dk – Om foreningen, Generalforsamling 2014
Ingen spørgsmål til underafdelingernes beretninger.


4. Regnskab ved kassereren

Regnskabet er godkendt

5. Indkomne forslag

§ 1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er MEJRUP GYMNASTIK- OG UNGDOMSFORENING, som kan forkortes til M.G.U.

1.2  Foreningen har hjemsted i Holstebro Kommune.

1.3  Navnet på en underafdeling eller aktivitet skal henlede til hovedafdelingens navn. Navnet skal derfor indeholde MGU eller Mejrup.
Der blev stemt om § 1.3 skulle indgå i vedtægterne, hvilket blev stemt igennem.

6. Valg til forretningsudvalg og suppleanter

På valg er: Pia Møller (ønsker genvalg)
Mette Norup Frøjk (ønsker ikke genvalg)

Forretningsudvalget foreslår Lise Eg Jensen, Lise blev valgt.
Pia Møller blev genvalgt.
Som Suppleant blev valgt Mette Frøjk


7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Hans Ole ønsker genvalg – Hans Ole Vangsgaard blev valgt
Valg af revisorsuppleant.
Forretningsudvalget foreslår Torben Højgaard som 1. suppleant og Torben Strømgaard som 2. suppleant. Begge blev valgt.8. Eventuelt.

Tak til Mette for de år hun har været med i MGU’s forretningsudvalget og været en god formand for MGU.

Jesper Kjeldsen opfordrer til at købe” All inklusive” kort til svømmebadet.

Forespørgsel fra fodbold om et lån på 250.000 kr. til græskunst stofsbane, der sendes en mail rundt med forespørgsel til alle foreninger. Hurtig tilbagemelding.

Pokalskabe: vi mangler et par skabe, fodbold undersøger om de har muligheden for at få nogle.

Tak til MGU for ang. aktiviteter under lockout ( Peter Frøjk)

Trial: er der klager over vores brug af P- pladsen?  Per svarede at ved store arrangementer i hallen vil det være fint hvis det ryddes lidt væk, ellers ingen problemer
Tilknyttet fil:    Regnskab 2013 (1777 Kb)
Forretningsudvalgets formandsberetning, v. Mette Norup Frøjk
Tilknyttet fil:    Formandsberetning(1).pdf (42 Kb)

Afdelingernes årsberetninger

12. november, fodbold v. formand Claus M. Klausen
Tilknyttet fil:    Beretning,_Fodbold.pdf (160 Kb)
26. januar, cykling v. formand John Pedersen
Tilknyttet fil:    Beretning_cykling.pdf (7 Kb)
18. februar, gymnastik v. formand Mads Bach
19. februar, fitness v. formand Dorrit Dylmer
Tilknyttet fil:    Beretning_Fitness.pdf (40 Kb)
20. februar 2014, løb for alle v. formand Knud Nielsen
24. februar, HMH håndbold v. formand Jesper Lindberg
2. marts, trial v. formand Peter Grefstad
Tilknyttet fil:    Beretning,_Trial.pdf (11 Kb)
4. marts, senioridræt v. formand Svend Thomasen
7. marts, svømning v. formand Ole Elkjær
Tilknyttet fil:    Beretning_sv_mning].pdf (30 Kb)
Floorball v. formand Michael Pihlmann Pedersen
badminton og squash v. formand Jesper Linde Kjeldsen
Seneste nyt
14.11.18
Fordeling af kunstbanen, Vintertræning 2018-2019
Mejrup GU Fodbold
Se oversigten via dette link:

http://www.
Læs mere
14.11.18
Fordeling af haltider, Indendørsfodbold 2018-2019
Mejrup GU Fodbold
Se oversigten via dette link:

http://www.
Læs mere
13.8.18
Morgensvømning i Badeland
Mejrup GU Svømning
Læs mere
21.3.18
Fitness Dance fra den 15. april
Mejrup GU Fitness
Nyt tilbud til borgere i og omkring Mejrup
Læs mere
Kalender
1.12.18
Fælles tur til Birk 4, Mejrup, indkøb af Juletræ.
MGU løb for alle
Vi køber Juletræ, ved Judith og Peter, Birk 4, Mejrup, 7500 Holstebro. ..
Læs mere
28.12.18 - 30.12.18
HMH julestævne
Håndbold Mejrup Hvam
Læs mere
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |   97410920   |   webmaster@mgu.dk