Kalender


torsdag den 18. marts
Generalforsamling i hovedbestyrelsen - Mejrup GU
Tidspunkt: Kl. 19.00
Vi forventer at generalforsamlingen blive virtuelt, man kan gå ind via link (kommer senere):

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Forretningsudvalgets formandsberetning

3. Forelæggelse af årsrapport og regnskab

4. Indkomne forslag
    Vedtægtsændringer forslag fra Hovedbestyrelsen (kan læses under:
Om foreningen/Generalforsamling i hovedbestyrelsen 2021)

5. Valg til forretningsudvalg og suppleanter
På valg er: Pia Nørgaard (modtager genvalg)
Gert Svendsen(modtager genvalg)

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg er:Carsten Randsborg(modtager genvalg)

7. Eventuelt.


Yderligere emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 02.03. 2021
Pia Møller: pia.v.moller@gmail.com
                Tlf.:23409901
Seneste nyt
20.2.21
Generalforsamling i hovedbestyrelsen
Mejrup GU
Vi forventer at generalforsamlingen blive virtuelt, man kan gå ind via link (kom...
Læs mere
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |     |   webmaster@mgu.dk